Text medzipamäte

Systém ukladá upravujte text na kontrolu do medzipamäte a skopíruje na kontrolu, ako je to potrebné. V nasledovných témach diskutovať ako systém vyhradí a inicializuje medzipamäte a zmeny jeho charakteristiky.

Index