EM_LINEINDEX

Aplikácia odošle hlásenie EM_LINEINDEX na získanie znaku index riadka v ovládacom prvku úprava viacerých riadkov. Znak index je počet znakov od začiatku upraviť kontroly na zadaný riadok.

EM_LINEINDEX wParam = potrubie (WPARAM); / / linky číslo lParam = 0;             / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

riadok
Hodnota wParam. Určuje číslo riadka zero-based. Hodnota –1 Určuje aktuálne číslo riadka (riadok, ktorý obsahuje vsuvka).

Note:

Vrátená hodnota je znak index riadok určený parametrom riadka alebo je –1, ak zadané číslo je väčší ako počet riadkov v ovládacom prvku upraviť.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Upravte kontroly prehľad, úpravy kontrolných správ, EM_LINEFROMCHAR

Index