Upravujúci Text

Používateľa môžete vybrať, odstrániť alebo presunutie textu v ovládacom prvku upraviť. Systém udržiava vnútorný príznak pre každý ovládací prvok upraviť uvádzajúce, či bola modifikovaná obsah ovládacieho prvku. Systému vymaže túto vlajku, keď vytvorí kontrola a nastaví príznak vždy, keď sa mení a dopĺňa text v ovládacom prvku. Žiadosť môžete načítať zmenu vlajky zaslaním kontrolu hlásenie EM_GETMODIFY a nastaviť alebo zrušiť začiarknutie zmenu vlajky zaslaním kontrolu hlásenie EM_SETMODIFY . Tieto hlásenia vzťahujú na oboch ovládacích prvkoch na úpravu jednoriadkové a viacriadkového.

Index