Editovacích

Microsoft ® Windows ® a Microsoft ® Windows NT ® poskytujú dialógových oknách a ovládacích prvkov podpory komunikácie medzi aplikáciou a užívateľa. Ovládací prvok na úpravu je obdĺžnikový kontrolné okno zvyčajne používajú v dialógovom okne Povoliť používateľom zadávať a upravovať text z klávesnice.

Systém podporuje aj s textom Unicode (znaky sú dva bajty), a ANSI (znaky sú jeden bajt). Ďalšie informácie o Unicode a znakové sady, pozri Unicode a súbor znakov.

Index