EM_SETSEL

Aplikácia odošle hlásenie EM_SETSEL Ak chcete vybrať rozsah znakov v ovládací prvok upraviť.

EM_SETSEL wParam = nStart (WPARAM) (INT);    / / začína pozíciu lParam = nEnd (LPARAM) (INT);      / / končí pozície 
 

Parametre

nStart
Hodnota wParam. Určuje počiatočnú pozíciu znaku výber.
nEnd
Určuje koncový znak pozíciu výber.

Note:

Toto hlásenie sa nevráti hodnotu.

Poznámky

V ovládacom prvku RTF, ak výber nie je úplne zakomponovaná do prvých 64 kB, použite správy EM_EXSETSEL.

Ak nStart parameter je 0 a nEnd parameter je –1, celého textu v ovládacom prvku úpravy je začiarknuté. Ak nStart je –1, odstráni sa aktuálny výber. Podľa znaku vsuvky je umiestnené na konci výber indikované väčšia z dvoch hodnôt nEnd a nStart.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Upravte kontroly prehľad, úpravy kontrolných správ, EM_GETSEL, EM_REPLACESEL, EM_SCROLLCARET, EM_EXSETSEL

Index