EM_EMPTYUNDOBUFFER

Aplikácia odošle hlásenie EM_EMPTYUNDOBUFFER obnoviť späť príznak ovládací prvok upraviť. Je nastavený príznak späť kedykoľvek prevádzka v rámci úpravy kontroly môže byť vrátená späť.

 EM_EMPTYUNDOBUFFER wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Toto hlásenie sa nevráti hodnotu.

Poznámky

Späť príznak automaticky vynulujú kedykoľvek upraviť kontrolu dostane správu, WM_SETTEXT alebo EM_SETHANDLE.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Upravte kontroly prehľad, úpravy kontrolných správ, EM_CANUNDO, EM_SETHANDLE, EM_UNDO, WM_SETTEXT

Index