EN_MAXTEXT

EN_MAXTEXT oznámenia správa sa odošle, keď aktuálneho vloženia textu prekročila zadaný počet znakov pre kontrolu upraviť. Vloženie textu boli skrátené.

Táto správa sa posiela aj keď ovládací prvok upraviť nemá ES_AUTOHSCROLL štýl a poeet znakov, ktorý sa má vložiť by presahovať šírku kontrolné úpravy.

Táto správa sa posiela aj keď ovládací prvok upraviť nemá ES_AUTOVSCROLL štýl a celkový počet riadkov vyplývajúce z vkladania textu, by tým presiahlo výška úpravy kontroly.

Rodičovské okno Upraviť kontrolu získa tohto hlásenia prostredníctvom správy WM_COMMAND.

EN_MAXTEXT idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / identifikátor upraviť ovládací hwndEditCtrl = lParam (HWND);      / / zvládnuť upraviť kontroly 
 

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Upravte kontroly prehľad, úpravy kontrolných správ

Index