EM_CANUNDO

Aplikácia odošle hlásenie EM_CANUNDO na určenie, či upraviť kontrolnej operácie môžu byť zrušené; to znamená, či kontroly môže reagovať na správu EM_UNDO.

EM_CANUNDO wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Ak úpravy kontroly môžu správne spracovať správu EM_UNDO, vrátená hodnota je TRUE; v opačnom prípade je FALSE.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Upravte kontroly prehľad, úpravy kontrolných správ, EM_UNDO

Index