EM_LINEFROMCHAR

Aplikácia odošle hlásenie EM_LINEFROMCHAR na získanie indexu riadok, ktorý obsahuje index Zadaný znak v ovládacom prvku úprava viacerých riadkov. Znak index je počet znakov od začiatku kontrolné úpravy.

EM_LINEFROMCHAR wParam = ich (WPARAM);  / / znaku indexu lParam = 0;             / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

ich
Hodnota wParam. Určuje index znak znak nachádzajúca sa v riadku, ktorých počet sa má byť obnovený. Ak ich parameter je –1, linky číslo aktuálneho riadka (riadok obsahujúci vsuvka) sa načíta, alebo ak neexistuje výber, sa načíta číslo riadka obsahujúceho začiatkom výberu.

Note:

Vrátená hodnota je zero-based číslo riadka obsahujúce zadaný ich charakter index.

Poznámky

V ovládacom prvku RTF, ak indexu znaku je väčšia ako 64 kB, použite správy EM_EXLINEFROMCHAR.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Upravte kontroly prehľad, úpravy kontrolných správ, EM_EXLINEFROMCHAR, EM_LINEINDEX

Index