Pomocou čísel

Rozhranie API systému Win32 poskytuje dve celé konverzie funkcie pre editovacích skonštruovaných, aby obsahovali iba čísla. SetDlgItemInt funkcia vytvorí reťazec zastúpenie špecifikované INTEGER (podpísané alebo nepodpísaných) a pošle reťazec na kontrolu upraviť. SetDlgItemInt vracia hodnotu. GetDlgItemInt funkcia vytvorí integer (podpísané alebo nepodpísaných) z jeho reťazec zastúpenie upraviť kontroly. GetDlgItemInt vráti celé číslo (alebo chybnú hodnotu).

Index