EM_SETMODIFY

Aplikácia odošle hlásenie EM_SETMODIFY alebo zrušte zmenu vlajky pre ovládací prvok upraviť. Úprava príznak udáva, či bol zmenený text pod kontrolou upraviť. Zobrazenie je automaticky nastavené vždy, keď používateľ zmení veľkosť textu. Hlásenie EM_GETMODIFY poštou na získanie hodnoty zmeny vlajky.

EM_SETMODIFY wParam = fModified (WPARAM) (UINT);  / / Zmena vlajky lParam = 0;              / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

fModified
Hodnota wParam. Určuje novú hodnotu pre zmenu vlajky. Hodnota TRUE označuje text mení a hodnota FALSE znamená, že neboli upravené.

Note:

Toto hlásenie sa nevráti hodnotu.

Poznámky

V ovládacom prvku RTF objekty vytvorené bez príznaku REO_DYNAMICSIZE bude zablokovať v ich ukladacích priestorov, keď upraviť vlajky je nastavený na hodnotu FALSE.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Upravte kontroly prehľad, úpravy kontrolných správ, EM_GETMODIFY, REOBJECT

Index