Operácie Undo s textom

Každej ovládanie upraviť tvrdí späť príznak, ktorý určuje, či aplikácia môžete stornovať (zrušenie) poslednú operáciu na úpravy kontroly (vrátiť odstránenie textu, napríklad). Upraviť kontrolu nastaví späť príznak, ktorý indikuje, že operáciu možno vrátiť späť a obnoví sa uvádza, že operácia je nevratná. Aplikáciu môžete určiť nastavenie príznaku späť zaslaním kontrolu hlásenie EM_CANUNDO.

Aplikáciu môžete vrátiť späť poslednú operáciu zaslaním ovládací prvok EM_UNDO správy. Prevádzka môže byť vrátiť späť, ak žiadne iné úpravy kontrolnej operácie nastane skôr. Napríklad používateľ môže odstrániť text, nahrádzať text (zrušenie odstránenia) a potom odstráňte text opäť (zrušíte nahradenie). EM_UNDO hlásenie sa vzťahuje na oboch ovládacích prvkoch na jednoriadkové a viacriadkového úpravu a vždy funguje na jednoriadkové editovacích.

Aplikáciu môžete vynulovať ovládací prvok upraviť späť príznak zaslaním ovládací prvok EM_EMPTYUNDOBUFFER správy. Systém automaticky vynuluje príznak späť kedykoľvek upraviť kontrolu dostane hlásenie EM_SETHANDLE alebo WM_SETTEXT . Funkcia SetDlgItemText odošle správu o WM_SETTEXT.