Manipulácia s Word Wrap

Jedna aplikácia môže použiť slovo zábal funkcie s ovládacími prvkami úprava viacerých riadkov vyhľadajte slovo alebo slovo fragmentu, ktoré by mali byť zabalené do nasledujúceho riadka. Pomocou predvoleného nastavenia program word zábal funkcie poskytované systémom riadky vždy koniec medzier medzi slovami. Aplikáciu môžete zadať svoje vlastné slovo Zalomiť funkciu poskytujúcu EditWordBreakProc slovo Zalomiť funkciu a odoslanie ovládací prvok upraviť EM_SETWORDBREAKPROC správy. Žiadosť môžete získať adresu aktuálnu slovo Zalomiť funkciu zaslaním kontrolu hlásenie EM_GETWORDBREAKPROC.

Žiadosť môže nariadiť multiline upraviť ovládacieho prvku pridať alebo odstrániť soft line prestávke znak (dvoma znakmi a oddelenými) páska automaticky previnie zalomený text riadky. Aplikáciu môžete zapnúť túto funkciu zapínať zaslaním kontrolu upraviť EM_FMTLINES správy. Toto hlásenie sa vzťahuje iba na ovládacích prvkoch na úpravu viacriadkového a nemá vplyv na riadok, ktorý končí zlom tvrdej línie (jedna medzera a oddelenými 3iadne znaky).

Index