Operácie s textom

Systém automaticky spracováva všetky operácie inicializovanom používateľom textu a po dokončení operácie to oznámi aplikácii. V nasledovných témach diskutovať inicializovanom používateľom textu operácií a reakcie aplikácie.

Index