EM_SETREADONLY

Aplikácia odošle hlásenie EM_SETREADONLY chcete nastaviť alebo odstrániť iba na čítanie štýl (ES_READONLY) ovládacieho prvku upraviť.

 EM_SETREADONLY wParam = fReadOnly (WPARAM) (int); / / read-only príznak lParam = 0;             / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

fReadOnly
Hodnota wParam. Určuje, či chcete nastaviť alebo odstrániť ES_READONLY štýlu. Hodnota TRUE určuje ES_READONLY štýlom; hodnota FALSE odstráni ES_READONLY štýl.

Note:

Ak operácia je úspešná, vrátená hodnota je nenulové; v opačnom prípade je to nula.

Poznámky

Keď ovládací prvok upraviť štýl ES_READONLY, používateľ nemôže zmeniť text v rámci úpravy kontroly.

Určiť, či ovládací prvok upraviť ES_READONLY štýl použiť funkciu GetWindowLong so GWL_STYLE vlajky.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Upravte kontroly prehľad, úpravy kontrolných správ, GetWindowLong

Index