Nastavenie zarážky tabulátora a okrajov

Žiadosti môžete nastaviť zarážky tabulátora v ovládacom prvku úprava viacerých riadkov pomocou EM_SETTABSTOPS správy. (Predvolená hodnota pre zarážku tabulátora je osem znakov.) Keď aplikácia sa pridáva text upraviť kontroly, znaky tabulátora v texte automaticky generovať priestor až budúci zarážku tabulátora. EM_SETTABSTOPS správy, nevedie automaticky ku systém donútila text. Tak, že môžete zavolať žiadosti InvalidateRect funkciu. EM_SETTABSTOPS hlásenie sa vzťahuje na ovládacie prvky viacriadkového upraviť iba.

Žiadosti môžete nastaviť šírku ľavé a pravé okraje pre ovládací prvok upraviť pomocou EM_SETMARGINS správy. Po odoslaní tejto správy systému prekresľuje ovládacieho prvku upraviť odrážajú novým nastavením zrkadlových okrajov. Aplikáciu môžete načítať šírka ľavom alebo pravom okraji odoslaním správy EM_GETMARGINS . V predvolenom nastavení upraviť kontrolu okrajov je nastavených sa práve široká natoľko, aby vyhovovali najväčší znak horizontálne previsu (záporné ABC šírku) pre písmo v súčasnosti v prevádzke v ovládacom prvku upraviť.

Index