Zatajovanie vstup používateľa

Jedna aplikácia môže použiť znak heslo upraviť kontrolu na ukrytie vstup používateľa. Ak heslo znaková sada, sa zobrazí na mieste každého znaku na užívateľov typy. Keď sa odstráni znak heslo, ovládací prvok zobrazuje znaky na užívateľov typy. Ak aplikácia vytvára ovládací prvok upraviť použitím štýlu ES_PASSWORD, má predvolené heslo znak hviezdička **. Jedna aplikácia môže použiť správu EM_SETPASSWORDCHAR odstrániť alebo definovať iné heslo charakter a EM_GETPASSWORDCHAR správu na načítanie znak aktuálne heslo. Tieto hlásenia vzťahujú na jednoriadkové upraviť kontroly iba.

Index