Dialógové okno pole písma

Systém čerpá celý text v dialógovom okne pomocou systému písma v predvolenom nastavení. Žiadosť môže nariadiť systém používať iný typ písma stanovením DS_SETFONT štýl pre dialógovým oknom a uvedie názov bodu veľkosť a typ písma. Hoci dialógové okno pole šablóny môžete zadať písmo, systému vždy používa typ písma systému pre oslovenie a ponuky dialógovým oknom; DS_SETFONT štýl sa nemení toto.

Ak je zadaný štýl DS_SETFONT, systému odošle správu WM_SETFONT postupu dialógové okno pole a každý ovládací prvok ako vytvára ovládacieho prvku. Dialógové okno pole postup je zodpovedný za ukladanie písmo rukoväť prešla správou WM_SETFONT a výber popisovač do kontextu zariadenia zobraziť vždy, keď píše textu do okna. Preddefinovaných kontrol to v predvolenom nastavení.

Keď je udaný v DS_SETFONT štýle, systém používa priemerná šírka písma na výpočet umiestnenie a rozmery dialógového okna. V opačnom prípade používa priemerná šírka písma systému.

Index