Systémovej ponuky

Systém poskytuje dialógovým oknom systémovú ponuku pri šablóna určuje štýl WS_SYSMENU. Zabrániť vstup nevhodné príkazu systém automaticky vypne všetky príkazy v ponuke s výnimkou prechod a úzkej príkazy. Používateľa môžete použiť príkaz Premiestniť presunúť dialógového okna. Keď používateľ vyberie príkaz Zavrieť, systému odošle hlásenie WM_COMMAND postupu dialógové okno pole s parametrom wParam nastavená na IDCANCEL. To je rovnaké ako správa posielaná tlačidlo Zrušiť, keď používateľ vyberie. Odporúčané opatrenia pre túto správu je zatvorte dialógové okno a zrušiť požadovaný príkaz alebo úlohy.

Hoci nie sú odporúčané ostatn˝ch ponúk v dialógových oknách, dialógové okno pole šablóny môžete zadať menu poskytovaním identifikátor alebo názov prostriedku, ponuka. V tomto prípade systém načíta zdroja a vytvorí v ponuke dialógového okna. Aplikácie zvyčajne používajú ponuky identifikátory alebo názvy v šablónach pri použití šablóny vytvoriť vlastné windows skôr než dialógových okien.

Index