Zobrazuje okno s hlásením

Najjednoduchšia forma modálnym dialógovým oknom je v okne s hlásením. Väčšina aplikácií používa hláseniami upozorniť používateľa chyby a výzvu pre návod, ako postupovať po sa vyskytla chyba. Vytvoríte tak, že pomocou funkcie okno s hlásením alebo MessageBoxEx , špecifikujúc správy a počet a typ tlačidlá Zobraziť okno s hlásením. Systém vytvorí modálnym dialógovým oknom poskytovanie svojich vlastných dialógového okna pole šablóny a postup. Po používateľ zavrie okno s hlásením, okno s hlásením alebo MessageBoxEx vráti hodnotu určenie tlacidlo užívateľ zvolil zatvorte okno s hlásením.

V nasledujúcom príklade, aplikácia zobrazí okno s hlásením, ak premenná fError je pravda. V okne s hlásením zobrazí správu popisujúcu sa vyskytla chyba. MB_OKCANCEL štýl nasmeruje okno s hlásením poskytnúť dve tlačidlá, ktoré používateľ môže vybrať ako pri tom postupovať:

ak (fError) {Ak (okno s hlásením (hwndDlg, SZNOTFOUND, SZDELETEITEM, MB_OKCANCEL) == IDOK) {

/ / Vyžiadať nový názov položky a zopakuje príkaz. 

    }
    iný {

/ / Zrušiť príkaz. 

    }
} 
 

V tomto príklade, SZNOTFOUND a SZDELETEITEM sú definovanom aplikáciou, zakončený reťazce, ktoré reprezentujú text správy a názov okna s hlásením.

Index