Polia zoznamu, kombinované polia a adresár výpisy

Niektoré dialógové okná zobraziť zoznamy názvov, z ktorých si používateľ môže vybrať jeden alebo viac názvov. Ak chcete zobraziť zoznam súborov, napríklad, dialógové okno zvyčajne používa zoznamom a funkcie DlgDirList a DlgDirSelectEx . DlgDirList funkcia automaticky vyplní zoznamom s súborov v aktuálnom adresári. DlgDirSelect funkcia načíta vybratý názov zo zoznamu. Spolu tieto dve funkcie poskytujú pohodlný spôsob dialógového okna zobrazíte directory listing, takže používateľ môže vybrať súbor bez toho, aby zadajte jeho názov a umiestnenie.

Dialógové okno môžete použiť aj pole so zoznamom Ak chcete zobraziť zoznam súborov. DlgDirListComboBox funkcia automaticky vyplní políčko časť zoznamu rozbaľovacie pole s súborov v aktuálnom adresári. Funkcia DlgDirSelectComboBoxEx načíta vybratého súboru z políčko časť zoznamu.

Index