WM_CTLCOLORMSGBOX

WM_CTLCOLORMSGBOX správa je zastaraná. Je zahrnutý na dosiahnutie kompatibility so staršími verziami systému. Aktuálne verzie systému Windows a Windows NT nie odoslať túto správu.

Pozri tiež

Dialógové okná prehľad Dialog Box správy