Nastaveniam dialógových okien

Nastaveniam dialógových okien sú aktuálny výber a hodnoty pre ovládacie prvky v dialógovom okne. Dialógové okno pole postup je zodpovedný za inicializuje kontroly týchto nastavení pri vytváraní dialógového okna. Je tiež zodpovedný za získavanie aktuálnych nastavení z kontrol pred zničením dialógového okna. Metódy používané na inicializáciu a «•prevzia» nastavenia závisí od typu ovládacieho prvku.

Index