WS_TABSTOP štýl

Kláves tab a shift + tab kľúče nemajú žiadny účinok pri kontrolách v dialógovom okne nemajú WS_TABSTOP štýl. Systém vyhľadá tento štýl ako hľadá ďalší ovládací prvok v dialógovom okne vstupný nepresunie.

Keď používateľ stlačí tab alebo shift + tab, systém najprv zisťuje, či kontroly po vstupe zameranie spracováva tieto kľúče. Odošle ovládací prvok WM_GETDLGCODE správu a ak sa ovládací prvok vráti DLGC_WANTTAB, systém prechádza kľúče na kontrolu. V opačnom prípade systém používa funkciu GetNextDlgTabItem chcete vyhľadať ďalší ovládací prvok, ktorý je viditeľný, nie so zdravotným postihnutím, a že má v WS_TABSTOP štýle. Hľadanie začína s kontrolou v súčasnosti majú vstupné zameranie a výnosy v poradí, v ktorom boli vytvorené ovládacie prvky – t. j. objednávky sú definované v dialógovom okne pole Šablóna. Keď systém vyhľadá majú požadované vlastnosti ovládacieho prvku, systém presunie vstupné zameranie na to.

Jedna aplikácia môže použiť GetNextDlgTabItem vyhľadajte ovládacie prvky so WS_TABSTOP štýlom. Funkcia načíta okno rukoväť ďalšej alebo predchádzajúcej kontroly so WS_TABSTOP štýl Nepresúvať ďalšie vstupné zameranie.

Index