WM_PARENTNOTIFY správa

Ovládací prvok odošle správu WM_PARENTNOTIFY vždy, keď používateľ stlačí tlačidlo myši počas smerovali do ovládacieho prvku. Niektoré aplikácie interpretovať túto správu ako signál na vykonanie činnosti vzťahujúcej sa na kontrolu, ako napríklad zobrazenie riadka text popisujúci účel kontroly.

Systém tiež odošle správy WM_PARENTNOTIFY keď vytvára a ničí oknom, ale nie pre ovládacie prvky vytvorené zo šablóny dialógové okno pole. Systém zabraňuje tieto správy zadaním WS_EX_NOPARENTNOTIFY štýl pri vytváraní ovládacích prvkov. Žiadosť sa nedá prepísať toto predvolené správanie pokiaľ vytvára svoje vlastné ovládacie prvky dialógového okna.

Index