Pomocou dialógových okien

Ak chcete zobraziť informácie a zobraziť výzvu pre vstup od užívateľa používanie dialógových okien. Vaša žiadosť načíta a inicializuje dialógového okna, spracováva vstup používateľa a ničí dialógovom okne, keď používateľ dokončí úlohu. Proces vybavovania dialógových okien sa líši v závislosti od toho, či je dialógovom okne modálny alebo nemodálny. Modálnym dialógovým oknom vyžaduje používateľovi zatvorte dialógové okno pred aktiváciou iného okna aplikácie. Však používateľ môže aktivovať systém windows v rôznych aplikáciách. Dialógové okno sú nemodálne nevyžaduje okamžitú reakciu od užívateľa. Je to podobné ako hlavné okno obsahujúce ovládacích prvkov. V nasledovných častiach diskutovať o používaní oboch typov dialógových okien.

Index