Dialógové okno pole kontrolných správ

Mnoho ovládacích prvkov rozpoznať preddefinované správy, keď dostal kontrolami, spôsobiť im vykonávať nejakú akciu. Napríklad BM_SETCHECK správy nastaví kontrola začiarkavacie políčko a hlásenie EM_GETSEL načíta časť ovládacieho prvku textu, ktorá je aktuálne vybratá. Kontrolné správy dať dialógové okno postupu väčšej a flexibilnejší prístup kontrolám ako štandardné funkcie, tak sa často používa, keď dialógovom okne vyžaduje zložité interakcie s užívateľom.

Dialógové okno pole postup môžete odoslať správu k ovládaciemu prvku poskytujúcu identifikátora kontroly a pomocou SendDlgItemMessage funkciu, ktorá je totožná s funkciou SendMessage okrem toho, že používa identifikátor kontrolu namiesto okna rukoväť identifikovať ovládací prvok, ktorý sa zobrazí hlásenie. Danú správu môže požadovať, aby dialógové okno postup odošlite parametre so správou a správa môže mať zodpovedajúce hodnoty. Prevádzka a požiadavky každej ovládanie správy závisí od účelu správy a kontroly, ktorý ju spracúva.

Ďalšie informácie o kontrolných správ nájdete v časti ovládacie prvky.

Index