Dialógové okno pole funkcie

Tieto funkcie sa používajú na vytváranie a spravovanie dialógových oknách a ovládacích prvkov v dialógových oknách.

CreateDialog
CreateDialogIndirect
CreateDialogIndirectParam
CreateDialogParam
DefDlgProc
DialogBox
DialogBoxIndirect
DialogBoxIndirectParam
DialogBoxParam
DialogProc
EndDialog
GetDialogBaseUnits
GetDlgCtrlID
GetDlgItem
GetDlgItemInt
GetDlgItemText
GetNextDlgGroupItem
GetNextDlgTabItem
IsDialogMessage
MapDialogRect
Okno s hlásením
MessageBoxEx
SendDlgItemMessage
SetDlgItemInt
SetDlgItemText
MessageBoxIndirect

Index