Ustajnenie kurzor

V nasledujúcom príklade obmedzuje kurzor do okna príslušnej aplikácie a potom obnoví kurzor do predchádzajúceho okna. Príklad používa funkciu GetClipCursor na zaznamenanie oblasť môžete premiestniť kurzor a ClipCursor funkciu obmedziť a obnoviť kurzor.

RECT rcClip;      / / nové oblasti pre ClipCursor
RECT rcOldClip;    / / predchádzajúce priestor pre ClipCursor
 
/ / Nahrávať oblasť, v ktorej môžete premiestniť kurzor. 
 
GetClipCursor(amp;rcOldClip); 
 
/ / Získať rozmerov okna príslušnej aplikácie. 
 
GetWindowRect (hwnd & rcClip); 
 
/ / Obmedziť kurzor do okna príslušnej aplikácie. 
 
ClipCursor(&rcClip); 
 
  / / / Procesu vstup z obmedzené kurzor. 
  / / / / Restore kurzor na jeho predchádzajúca oblasť. 
 
ClipCursor(&rcOldClip) 
 

Pretože existuje len jeden kurzor v čase k dispozícii v systéme, aplikácia, ktorá obmedzuje kurzor musí obnoviť kurzor pred organizácia zbaví kontrolu do iného okna.

Index