DestroyCursor

Funkcia DestroyCursor ničí kurzor a uvoľní akúkoľvek pamäť obsadenú kurzor. Nepoužívajte túto funkciu zničiť zdieľané kurzor.

BOOL DestroyCursor ( HCURSOR  hCursor / / zvládnuť kurzor zničiť);
 

Parametre

hCursor
Rukoväť na kurzor zničia. Kurzor nesmie byť v prevádzke.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Funkcia DestroyCursor ničí nezdieľaného kurzor. Nepoužívajte túto funkciu zničiť zdieľané kurzor. Zdieľané kurzor je platný tak dlho, ako modul, z ktorého bola načítaná zostane v pamäti. Nasledujúce funkcie získanie zdieľané kurzor:

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Kurzory prehľad funkcií kurzor, CopyCursor, CopyImage, CreateCursor, LoadCursor, LoadCursorFromFile, LoadImage