Kurzor umiestnenie a vzhľad

Systém automaticky zobrazí kurzor myši a aktualizuje svoje postavenie na obrazovke. Môžete získať aktuálne obrazovke súradnice kurzora a presuňte kurzor na ľubovoľné miesto na obrazovke pomocou funkcie GetCursorPos a SetCursorPos , resp.

Rukoväť na aktuálny kurzor môžete načítať aj pomocou funkcie GetCursor a kurzor môžete nastaviť pomocou funkcie SetCursor . Po volať SetCursorvzhľad ukazovateľa sa nezmení, kým presunie ukazovateľ myši, kurzor je výslovne nastavený na rôznych kurzor, alebo systém príkaz je vykonaný.

Keď používateľ presunie ukazovateľ myši, systém prekresľuje kurzora na nové umiestnenie. Systém automaticky prekresľuje návrhu kurzor spojené s oknom, ku ktorému smeruje kurzor.

Môžete skryť a zobraziť kurzor, bez zmeny návrhu kurzor pomocou funkcie ShowCursor . Táto funkcia využíva vnútorný počítadlo ktorá určuje, kedy chcete skryť alebo zobraziť kurzor. Pokus o zobraziť kurzor inkrementuje počítadla; pokus o skryť kurzor decrements počítadla. Kurzor je viditeľný iba vtedy, ak toto počítadlo je väčší alebo rovný nule.

Index