Myši a kurzor

Systém odráža pohyb myši presunutím kurzora na obrazovke zodpovedajúcim spôsobom. Ako sa kurzor presunie cez rôzne časti systému windows alebo do rôznych oknách, systému (alebo žiadosť) zmení vzhľad kurzora. Napríklad, keď kurzor pretína okraj okna, systému zmení kurzor na obojstrannú šípku.

Ak systém nie myši, systém zobrazí a premiestni kurzor iba vtedy, ak používateľ vyberie určitých systém príkazov, napríklad tie, ktoré sú použité na veľkosť alebo presunúť okno. Poskytnúť užívateľovi metódou zobrazenia a tie3 posun kurzora pri myš nie je k dispozícii jedna aplikácia môže použiť funkcie kurzor na simuláciu pohybu myši. Vzhľadom na tejto simulácii schopnosti, používateľ použiť klávesy so šípkami presuňte kurzor.

Index