ShowCursor

Funkcia ShowCursor zobrazí alebo skryje kurzor.

int ShowCursor ( BOOL  bShow / / kurzor viditeľnosť vlajky);
 

Parametre

bShow
Určuje, či vnútorný displej počítadiel pridajte inkrementací alebo smerovaní znížená. Ak bShow hodnotu TRUE, displej počítať sa zvýši o jeden. Ak bShow hodnotu NEPRAVDA, displej počítať je smerovaní znížená jedným.

Note:

Vrátená hodnota určuje nový displej počítadiel.

Poznámky

Táto funkcia nastavuje vnútorné displej počítadlo, ktoré určuje, či sa majú zobraziť kurzor. Kurzor sa zobrazí iba vtedy, ak počet displej je väčšie alebo rovné 0. Ak je nainštalovaný myš, počiatočné zobrazenie počítať je 0. Ak je nainštalovaný nie myši, obrazovky počítať je –1.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Kurzory prehľad funkcií kurzor, ClipCursor, GetCursorPos, SetCursor, SetCursorPos