Kurzor správy

Tieto správy sa používa s kurzory.

WM_SETCURSOR