Okno triedy kurzor

Keď sa zaregistrujete triedu okna pomocou funkcie RegisterClass , môžete mu priradiť predvolenú kurzor, známy ako trieda kurzor. Po podaní registre triedu okna, každú testovaciu jamku pre túto triedu budú mať určenej triedy kurzor.

Prekonať triedy kurzor proces WM_SETCURSOR správy. Môžete tiež nahradiť triedy kurzor pomocou funkcie SetClassLong . Táto funkcia zmení predvolené okno Nastavenie pre všetky okná danej triedy. Ďalšie informácie nájdete v časti Okna tried.

Index