Kurzory

Kurzor je malým obrázkom kontrolovaná, ktorých umiestnenie na obrazovke pomocou ukazovacieho zariadenia, napríklad myši, pero alebo zariadenia trackball. V zostávajúcej časti tento prehľad pojem myši odkazuje ukazovacie zariadenie.

Keď používateľ presunie ukazovateľ myši, systém premiestni kurzor zodpovedajúcim spôsobom. Win32 kurzor funkcie umožňujú aplikáciám vytvoriť, nahrať, zobraziť, presunúť, obmedziť a zničiť kurzory.