Kontrola oznámenia správy

Ovládací prvok by oznámenia správu poslať svoje rodičovské okno oznámiť rodič o užívateľského vstupu alebo zmien kontroly. Oznamovacia správa je WM_COMMAND správu, ktorá obsahuje identifikátor kontroly a kód upozornenia identifikuje charakter udalosti. Identifikátor je jedinečným číslom aplikácia používa identifikovať ovládací prvok odoslaním správy. Uplatňovanie nastaví identifikátor pre ovládací prvok, keď vytvorí ovládacieho prvku. Aplikácia určuje identifikátor hMenu parameter CreateWindowEx funkcie alebo v členských štátoch Identifikácia štruktúry DLGITEMTEMPLATEEX.

Pretože kontrolu nenastaví identifikátora kontroly, kontroly musia získať identifikátor pred oznámením správy môžete posielať. Ovládací prvok musí použiť funkciu GetDlgCtrlID získať vlastný identifikátor. Hoci identifikátor kontrola je uvedená ako ponuka rukoväť novovytvorený ovládací prvok, GetMenu funkcia nemôže byť použitá na získanie identifikátora. Prípadne ovládacieho prvku môžete načítať identifikátor hMenu člena v štruktúre CREATESTRUCT počas spracovania WM_CREATE správ.

Index