Ovládacie prvky

Kontrola je dcérskym oknom aplikácia používa v spojení s iného okna na vykonajte jednoduchej vstup a výstup (I/O) úloh. Ovládacie prvky sa najčastejšie používajú v dialógových oknách, ale sa môže tiež použiť na ostatné okná. Ovládacie prvky v dialógových oknách poskytujú používateľovi prostriedky, zadajte text a potom vyberte položku options priame dialógového okna ukončiť svoju činnosť. Ovládacie prvky v iných oknách poskytujú rôzne služby, ako je prenájom používateľ zvoliť príkazy, zobraziť stav, a zobraziť a upravovať text.

Index