Nastavenie dialógové okno Tlač

Môžete vytvoriť a zobraziť dialógové okno Nastavenie tlače nastavením príznaku PD_PRINTSETUP pri volaní funkcie PrintDlg . Avšak dialógové okno Nastavenie tlače nebola nahradená dialógové okno Nastavenie strany a sa nepoužívajú v nových aplikácií.

Tieto príznaky sa vzťahujú len na dialógové okno Nastavenie tlače:

Index