Prispôsobenie bežných dialógových okien

Môžete použiť spoločný dialógové okná v ich štandardný formulár alebo môžete prispôsobiť im. Z pohľadu užívateľa, hlavný prínos dialógové okno spoločnej je konzistentný vzhľad a funkčnosť aplikácií. Preto je dôležité prispôsobiť len vtedy, keď je to absolútne nevyhnutné na uplatnenie spoločných dialógovým oknom. V opačnom prípade konzistentný vzhľad a jednoduché rozhranie kódovanie sa stratia. Ako mnohí z pôvodnej kontroly možnej neporušené primerané prispôsobenia. Zväčší okno alebo pridať nové ovládacie prvky v priestore, ktoré sú už k dispozícii v dialógovom okne je vhodné prispôsobenie. Skrytie pôvodnej kontroly alebo inak zmena určené funkčnosť pôvodného ovládacích prvkov je menej vhodné prispôsobenie.

Tento oddiel sa zaoberá nasledovn? met?dy na prispôsobenie spoločných dialógovým oknom:

Index