CDN_HELP

Explorer-štýl Otvoriť alebo Uložiťako spoločné dialógové okno odošle správa CDN_HELP oznámenie, keď používateľ klikne na tlačidlo Pomocník . Príslušná procedúra OFNHookProc prijíma túto správu v podobe WM_NOTIFY správ .

 CDN_HELP lpon = (LPOFNOTIFY) lParam 
 

Parametre

lpon
Smerník na štruktúru OFNOTIFY.

OFNOTIFY štruktúra obsahuje NMHDR štruktúry, ktorých kód členského označuje kód upozornenia CDN_HELP.

Note:

Vrátená hodnota sa ignoruje.

Poznámky

V systéme odosiela toto oznámenie iba vtedy, ak dialógovom okne bol vytvorený pomocou OFN_EXPLORER hodnoty.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v commdlg.h.

Pozri tiež

Spoločné Prehľad dialógového okna Knižnica, spoločné Dialog Box správy, GetOpenFileName, GetSaveFileName, NMHDR, OFNHookProc, OFNOTIFY, OPENFILENAME, WM_NOTIFY

Index