Výber farby

Táto téma popisuje vzorového kódu, ktorý zobrazí dialógové okno Farba , takže používateľ môže vybrať farbu. Vzorového kódu najprv inicializuje CHOOSECOLOR štruktúra a potom zavolá funkciu ChooseColor na zobrazenie dialógového okna. Ak funkcia vráti hodnotu TRUE, uvádzajúce, že užívateľ vybraté farby, vzorky kód použije vybratej farby na vytvorenie kefkou nové pevné.

V tomto príklade používa CHOOSECOLOR štruktúry pri inicializácii dialógovom okne takto:

CHOOSECOLOR cc;         / / spoločné dialógové okno štruktúra statické COLORREF acrCustClr [16]; / / pole vlastné farby HWND hwnd;           / / vlastník okno
HBRUSH hbrush;         / / kefka rukoväť
statické DWORD rgbCurrent;    / / počiatočné výber farieb

/ / Inicializovať CHOOSECOLOR ZeroMemory (amp; cc, sizeof(CHOOSECOLOR));
CC.lStructSize = sizeof(CHOOSECOLOR);
CC.hwndOwner = hwnd;
CC.lpCustColors = acrCustClr (LPDWORD);
CC.rgbResult = rgbCurrent;
CC.Vlajkami = CC_FULLOPEN | CC_RGBINIT;
 
Ak (ChooseColor(&cc) == TRUE) {
  hbrush = CreateSolidBrush(cc.rgbResult);
  rgbCurrent = cc.rgbResult; 
} 

Index