CDM_SETDEFEXT

CDM_SETDEFEXT správy Nastaví predvolenú príponu súboru Explorer-štýl Otvoriť alebo Uložiťako spoločné dialógového okna. Dialógovom okne musia vytvorené s OFN_EXPLORER vlajkou; v opačnom prípade sa hlásenie zlyhá .

CDM_SETDEFEXT
wParam = 0; 
lParam = pszext (LPARAM) (ukončený nulou LPSTR); 
 
/ / zodpovedajúce makro
neplatné CommDlg_OpenSave_SetDefExt (hdlg, pszext) 

Parametre

hdlg
Popisovač spoločnej dialógové okno pole prijímať správy.
pszext
Smerník na novú príponu súboru. Nesmie obsahovať bodka (.).

Note:

Vrátená hodnota.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v commdlg.h.

Pozri tiež

Spoločné Prehľad dialógového okna Knižnica spoločných Dialog Box správy, GetOpenFileName, GetSaveFileName, OPENFILENAME

Index