Inicializácia príznaky písma dialógové okno

Pred volaním ChooseFont vlajky členských CHOOSEFONT štruktúra zadať CF_SCREENFONTS, CF_PRINTERFONTS alebo CF_BOTH, aby uviedli, či dialógovom okne by zoznamu zobrazeného písma alebo písma tlačiarne. Ak zadáte CF_PRINTERFONTS alebo CF_BOTH, hDC člen CHOOSEFONT štruktúra zadať popisovač kontextu zariadenia pre tlačiareň.

Vlajky členských môžete použiť na zapnúť alebo vypnúť niektoré ovládacie prvky dialógového okna, a môžete použiť vlajky členských v spojení s ostatnými členmi CHOOSEFONT na kontrolu počiatočné hodnoty niektoré ovládacie prvky.

    Ak chcete zobraziť ovládacie prvky, ktoré umožňujú používateľovi vyberte prečiarknuté, podčiarknutie a farebnosť
    Ak chcete určiť počiatočné hodnoty písma, štýl písma, veľkosť, prečiarknuté a podčiarknutie dialógové okno pole kontroly
    Inicializácia štýl písma ovládacieho prvku názov zadaný štýl
nbsp;   &Na zobrazenie tlačidla použiť
    Ak chcete zobraziť tlačidlo Pomocník
    Obmedziť písma dialógovom okne zobrazí
    Obmedzujú názvy rez písma, štýlov, a bod veľkosti, ktorú používateľ zadať
    Obmedziť alebo zakázať skripty rozbaľovacie pole

Index