Objekt spätného volania pre tlač hárka vlastností

[Je to predbežné dokumentácie a s výhradou zmeniť.]

Aplikácia, ktorá zobrazí hárok vlastností tlače môžete implementovať objekt spätného volania prijímať oznámenia a správy od PrintDlgEx funkcie počas zobrazí hárok vlastností. Poskytovať objekt spätného volania, zadajte ukazovateľ na daný objekt v lpCallback členskom PRINTDLGEX štruktúra.

Objekt spätného volania musí implementovať rozhranie IPrintDialogCallback . PrintDlgEx funkcia vyžaduje IPrintDialogCallback metódy v nasledujúcich situáciách:

Objekt spätného volania by tiež mali implementovať IObjectWithSite rozhranie. Volanie funkcie PrintDlgEx IObjectWithSite::SetSite metóda preniesť ukazovateľa na rozhranie IPrintDialogServices na žiadosť. IPrintDialogCallback metódy môžete použiť rozhranie IPrintDialogServices získať informácie o aktuálne vybratej tlačiarne. IPrintDialogServices rozhranie je tiež užitočné pre aplikácie, ktoré vytvárajú dodatočné strany dodržiavať Všeobecné stránky Tlačiť hárok vlastností. Dialógové okno pole postupy pre ďalšie stránky môžete volať IPrintDialogServices metódy.