CDN_TYPECHANGE

Explorer-štýl Otvoriť alebo Uložiťako spoločné dialógové okno odošle správa CDN_TYPECHANGE oznámenie, keď používateľ vyberie nový typ súboru z combo boxu typy súborov. Príslušná procedúra OFNHookProc prijíma túto správu v podobe WM_NOTIFY správ .

CDN_TYPECHANGE lpon = (LPOFNOTIFY) lParam 
 

Parametre

lpon
Adresa OFNOTIFY štruktúra.

OFNOTIFY štruktúra obsahuje NMHDR štruktúry, ktorých kód členského označuje kód upozornenia CDN_TYPECHANGE.

OFNOTIFY štruktúra obsahuje aj smerník na štruktúru OPENFILENAME ktorého členské nFilterIndex označuje jeden založený index novovybratých súbor typu filtra.

Note:

Vrátená hodnota sa ignoruje.

Poznámky

V systéme odosiela toto oznámenie iba vtedy, ak dialógovom okne bol vytvorený pomocou OFN_EXPLORER hodnoty.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v commdlg.h.

Pozri tiež

Spoločné Prehľad dialógového okna Knižnica, spoločné Dialog Box správy, GetOpenFileName, GetSaveFileName, NMHDR, OFNHookProc, OFNOTIFY, OPENFILENAME, WM_NOTIFY

Index