Dialógové okno Nastavenie strany

V dialógovom okne Nastavenie strany umožňuje používateľovi nastaviť nasledujúce atribúty vytlačenej strane:

Atribúty prezentované v dialógovom okne líšiť v závislosti na možnostiach tlačiarne.

Vytvoriť a zobraziť dialógové okno Nastavenie strany inicializuje PAGESETUPDLG štruktúra a preženiete štruktúru s funkciou PageSetupDlg.

Nasledujúci obrázok znázorňuje typickú dialógové okno Nastavenie strany.

Ak používateľ klikne na tlačidlo OK , PageSetupDlg Vracia TRUE po nastavení jednotliví členovia v štruktúre PAGESETUPDLG určiť používateľa výberov. PtPaperSize a rtMargin členmi obsahujú hodnoty stanovenú používateľom. Parameter hDevMode a hDevNames členov obsahovať globálne pamäte rukoväte pre štruktúry DEVMODE a DEVNAMES . Tieto štruktúry obsahovať ďalšiu stranu informácie, ako aj informácie o tlačiarni. Tieto informácie môžete použiť na prípravu produkcie zaslať do vybranej tlačiarne.

Ak používateľ zruší dialógové okno Nastavenie strany alebo vyskytne chyba, PageSetupDlg vráti hodnotu FALSE. Ak chcete určiť príčinu chyby, volať funkciu CommDlgExtendedError na získanie predĺženej chybové hodnoty.