IPrintDialogCallback::SelectionChange

[Je to predbežné dokumentácie a s výhradou zmeniť.]

PrintDlgEx funkcia volá metódu SelectionChange , keď používateľ vyberie inú tlačiareň v zozname nainštalované tlačiarne Všeobecné na stránke Tlačiť hárok vlastností.

Hodnota HRESULT SelectionChange() 

Parametre

Žiadna.

Note:

Návrat S_OK zabrániť PrintDlgEx funkciu vykonávajú svoje predvolené akcie.

Návrat S_FALSE umožniť PrintDlgEx vykonávať jeho predvolené akcie, ktoré zahŕňajú úpravy kópiía Zoradiť Rozsah tlače položiek.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 5.0 alebo novšia.
Windows:Nepodporované.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v commdlg.h.

Pozri tiež

Spoločné Prehľad dialógového okna Knižnica, IPrintDialogCallback, PrintDlgEx

Index