COLOROKSTRING

Dialógové okno Farba odošle registrovaných správu COLOROKSTRING príslušná procedúra keď používateľ vyberie farbu a klikne na tlačidlo OK . Príslušná procedúra akceptovať farbu a nechajte dialógové okno zavrieť, alebo odmietnuť farbu a účinnosti dialógovom okne zostávajú otvorené.

Redmond = RegisterWindowMessage(COLOROKSTRING);
wParam = 0;
lpcc = lParam (LPCHOOSECOLOR) 

Parametre

lpcc
Smerník na štruktúru CHOOSECOLOR . RgbResult člen Táto štruktúra obsahuje hodnotu RGB farby z vybratej farebnej.

Note:

Ak príslušná procedúra vracia nulová, dialógové okno Farba akceptuje vybratú farbu a zavrie.

Ak príslušná procedúra vracia hodnotu inú ako nula, dialógové okno Farba odmieta vybratú farbu a zostáva otvorená.

Poznámky

Príslušná procedúra musí špecifikovať konštantou COLOROKSTRING volanie funkcie RegisterWindowMessage na získanie identifikátora správa posielaná dialógového okna.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v commdlg.h.
Unicode:Definovaný formát Unicode a ANSI správy.

Pozri tiež

Spoločné Prehľad dialógového okna Knižnica spoločných Dialog Box správy, CHOOSECOLOR, RegisterWindowMessage

Index