CDN_FOLDERCHANGE

Explorer-štýl Otvoriť alebo Uložiťako spoločné dialógové okno odošle oznámenie správa CDN_FOLDERCHANGE , po otvorení nového priečinka. Príslušná procedúra OFNHookProc prijíma túto správu v podobe WM_NOTIFY správ .

CDN_FOLDERCHANGE lpon = (LPOFNOTIFY) lParam 
 

Parametre

lpon
Smerník na štruktúru OFNOTIFY.

OFNOTIFY štruktúra obsahuje NMHDR štruktúry, ktorých kód členského označuje kód upozornenia CDN_FOLDERCHANGE.

Note:

Vrátená hodnota sa ignoruje.

Poznámky

V systéme odosiela toto oznámenie iba vtedy, ak dialógovom okne bol vytvorený pomocou OFN_EXPLORER hodnoty.

Získať cestu k priečinku Novootvorené príslušná procedúra môžete poslať správu CDM_GETFOLDERPATH do dialógového okna.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v commdlg.h.

Pozri tiež

Spoločné Prehľad dialógového okna Knižnica, spoločné Dialog Box správy, CDM_GETFOLDERPATH, GetOpenFileName, GetSaveFileName, NMHDR, OFNHookProc, OFNOTIFY, WM_NOTIFY

Index